INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA YURIDIK TERMINLAR TIZIMI VA ULARGA QO'YILGAN TALABLAR

Niyazov Ravshan Turakulovich G'ulomova Ziyodaxon Musurmonqul qizi
2023 Zenodo  
Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida termin va terminologiya masalasi tadqiq qilingan. Shuningdek, ingliz va o'zbek tillarida huquqiy terminlar ya'ni yuridik terminlartizimi va ularga qo'yilgan talablar to'g'risida ma'lumot beradi.
doi:10.5281/zenodo.7539802 fatcat:4g2e6j3wx5bgxabx5rpuogjyfq