TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ (REFLECTIONS OF TECHNOLOGY IN THE KITCHEN: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON COOKING ROBOT BASED ON THE R PROGRAM)

Abdullah TARINÇ, Özlem ÖZBEK
2022 Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT)  
Teknolojinin gelişimi ile son yıllarda robotik uygulamalara ilişkin yayın sayısında artış yaşanmaya başlanmıştır. Yayınların nicel açıdan gelişmesi ile ilgili alanın yer aldığı literatüre dair durum analizinin yapılaması yeni araştırmacılara ışık tutmaktadır. Robotik uygulamalar açısından yeni bir alan olan turizm ve gastronomi çerçevesinde yenilikler içeren çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada turizm ve gastronomi alanında uygulamaya dahil edilen aşçı robot kavramının alanyazın
more » ... zinin yapılması amaçlanmıştır. Literatürde daha önce yayınlanan çalışmaları ele alarak güncel trendleri ve kronolojik bilgisini bibliyometrik kavramı ile ortaya konulabilmektedir. Dolayısı ile bu çalışmada aşçı robot kavramına dair SCOPUS veri tabanında yayınlanan makalelerin R programı yardımıyla bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. R programının kullanılması alanyazında yer alan makalelerin farklı boyutları ile okuyuculara sunulmasına yardımcı olmaktadır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde gastronomi ve turizm alanında robotik uygulamalara dair az sayıda makalenin olduğu tespit edilmiştir. Aşçı robot kavramına ilişkin yayın yapan ülkeler ve işbirliği açısından birkaç ülkenin öncül olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aşçı robot konusunda gerçekleştirilen araştırma bulguları ve sonuçları çerçevesinde yeni araştırmaların literatürde yer alan boşluklara yönelik yapılması alanyazının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
doi:10.33083/joghat.2022.140 fatcat:gnzzkzxi3fahxdherofmrr4k6i