Arbejde, arbejde, arbejde

Mads P. Sørensen
1970 Slagmark  
red.): Arbejdssamfundet. Den beslaglagte tid og den splittede identitet. Hans Reitzels Forlag, København, 2004, 368 sider, kr. 298,-Det er det stadigt mere problematiske forhold mellem arbejdsliv og familieliv, der er omdrejningspunktet for denne antologi med bidrag fra 13 arbejdslivsforskere fra ind-og udland. Som bogens undertitel: 'Den beslaglagte tid og den splittede identitet' antyder, stiller bogens forskellige bidrag sig generelt kritisk over for arbejdslivets stadig dybere indtraengen i
more » ... ybere indtraengen i familie-og hverdagslivet. Bidragene undersøger forskellige hjørner og kanter af problematikken og giver et fint indblik i det aktuelle liv på arbejdspladserne såvel som problemerne med at få enderne til at nå sammen i hjemmene. Arbejdssamfundet er blevet til i forlaengelse af Dansk Sociologkongres 2003, hvor 350 forskere stillede skarpt på det nye arbejdsliv. Bogen indeholder bidrag af bl.a.
doi:10.7146/sl.v0i45.105121 fatcat:dgdcvj3sovcexdv7fyzgihnpe4