Hiponatreminin Nadir Bir Sebebi: Sefaperazon-Sulbactam

Memnune Sena ULU, Fatih KURBAN, Erhan BOZKURT, Suat AKGÜR, Şeref YÜKSEL
2016 Kocatepe Tıp Dergisi  
ÖZ Hiponatremi , serum sodyum düzeyinin 136 mmol/L nin altında olması olarak tanımlanır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen elektrolit bozukluğudur. İlaçlar hiponatremi nedenlerinden biridir. Sefaperazon-sulbaktam, klinik pratikte sık kullanılan bir antibiyotiktir. Çeşitli yanetkileri bilinmekle beraber, hiponatremi çok nadir olarak görülür. Kliniğimizde takip ettiğimiz, Sefaperazon-Sulbaktam kullanımına bağlı gelişen hiponatremi olgusuyla, ilaç ilişkili hiponatremiye dikkat çekmeyi
more » ... dikkat çekmeyi amaçladık. Açıklanamayan hiponatremi gelişen hastalarda, nadir de olsa, antibiyotik ilişkili hiponatremi akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler: Hiponatremi; elektrolit bozuklukları; sefaperazon-sulbaktam. ABSTRACT Hyponatremia is defined as serum sodium level is lower than 136 mmol / L. It is the most common electrolyte disorder in hospitalized patients. Drug-induced hyponatraemia is one of the reasons. Cefoperazone-sulbactam is a commonly used antibiotic in clinical practice. Although its several side effects are known, hyponatremia is very rare. We aimed to draw attention to drug-associated hyponatraemia with a case developing hyponatremia due to use of Cefoperazone-sulbactam. Although it is rare; antibiotic associated hyponatremia should be kept in mind in patients developing unexplained hyponatremia.
doi:10.18229/ktd.80555 fatcat:jxksleylhbdoxhoffxdpca7squ