Osmanlı Toplum Yapısında Gayri Müslimlerin Ekonomik Statüsü -18.Yüzyıl Konya Örn

Hayri ERTEN
2018 Turkish Studies  
doi:10.7827/turkishstudies.13588 fatcat:2yfzhrnjgrd2zak6tl3zc6js7y