Інноваційне середовище: трансформація в умовах становлення цифрової економіки

Приймакова Юлія Андріївна
2019 Zenodo  
В умовах цифрової економіки інноваційне середовище набуває ряд нових перспективних особливостей: пріоритетне значення набувають глобальне партнерство, співробітництво, інтеграція, підвищується мультидисциплі-нарність і технологічна конвергенція всіх його елементів. Цей процес супроводжується підвищенням рівня складності технологій і тотальною цифровізацією. Необхідність трансформації інноваційного середовища в умовах цифрової економіки повинна здійснюватися за допомогою спеціалізованого
more » ... го механізму згідно з викликами цифрової економіки.
doi:10.5281/zenodo.3766255 fatcat:g5w4txkv35hkdbcb7tsd3pv6k4