EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nurettin AYAZ
2016 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.17755/esosder.263237 fatcat:bgjisoajtfh6hdie4eaf347a3u