The Lolo of Liang Shan

E. H. S., Lin Yüeh-hua, Ju-shu Pan, Lin Yueh-hua
1961 Journal of the American Oriental Society  
doi:10.2307/595746 fatcat:rzubbuwdljf3deecdxx5lksgfu