Освітня парадигма підготовки менеджерів у сфері культури: виклики сьогодення

Ольга Сорока, Світлана Калаур, Людмила Ванюга
2021 Social Work and Education  
Актуальність дослідження обумовлена тим, що сучасна епоха – це час динамічних змін, соціально-економічних та інформаційних процесів, які розвиваються стрімко і часто хаотично. Метою дослідження було встановити, що менеджмент у сфері культури – це інтегрована система, що заснована на взаємодії різних структур і організацій з державою і суспільством, зовнішнім середовищем і ринками збуту, системою маркетингу і PR-технологіями, наукою і освітою, а підготовка менеджерів соціокультурної сфери є
more » ... ним і комплексним завданням сучасної вищої школи. Об'єкт дослідження – особливості контенту освітніх програм з підготовки менеджерів у сфері культури. У роботі виконано такі дослідницькі завдання: 1) досліджено менеджмент сфери культури, як інтегровану систему; 2) проаналізовано особливості взаємодії менеджменту сфери культури різних структур і організацій з державою і суспільством, зовнішнім середовищем і ринками збуту, системою маркетингу і PR-технологіями, наукою і освітою; 3) доведено за допомогою трендового аналізу та опитування, що підготовка менеджерів соціокультурної сфери є складним і комплексним завданням сучасного освітнього процесу для інтеграції. Запропоновано можливі зміни для освітніх програм підготовки менеджерів соціокультурної сфери. У дослідженні використані загальнонаукові методи, а саме: аналітичний, індуктивний, дедуктивний, метод порівняння та синтезу. У практичній частині за допомогою трендового аналізу встановлено, що освітні програми з підготовки менеджерів соціокультурної сфери зазвичай мають кілька паралельних напрямів.
doi:10.25128/2520-6230.21.4.8 fatcat:nqjmzz74fnalpm5k2s2op4crsi