Porównanie czasów kompletacji zamówień dla różnych sposobów wyznaczania trasy magazynierów na przykładzie dużego centrum logistycznego

Aleksandra Sabo-Zielonka, Grzegorz Tarczyński
2014 Econometrics  
doi:10.15611/ekt.2014.2.06 fatcat:ysdd4gvvp5bp3a6im5t2gvldei