Optymalizacja funkcji układu krążenia w okresie okołooperacyjnym u chorych poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym — stanowisko Sekcji Kardiotorakoanestezjologii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Część 2

Ewa Kucewicz-Czech, Łukasz J. Krzych, Marcin Ligowski
2017 Anaesthesiology Intensive Therapy  
Należy cytować anglojęzyczną wersję: Kucewicz-Czech E, Krzych ŁJ, Marcin Ligowski M. Perioperative haemodynamic optimisation in patients undergoing non-cardiac surgery -a position statement from the Cardiac and Zagadnienia ogólne W 2009 roku na łamach opiniotwórczego New England Journal of Medicine ukazał się artykuł dokumentujący w grupach chorych poddawanych operacjom naczyniowym i w obrębie jamy brzusznej sięgające nawet 100% różnice śmiertelności pomiędzy szpitalami [1]. Autorzy wskazali na
more » ... istnienie szpitali o dużej i małej śmiertelności okołooperacyjnej (3,5% v. 6,9%). Analiza parametrów demograficznych, współistniejących schorzeń dodatkowych i rodzaju operacji pozwoliła na przeprowadzenie dodatkowych porównań. Rycina 1. Optymalizacja wolemii w okresie okołooperacyjnym [na podstawie 15] Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych
doi:10.5603/ait.2017.0006 pmid:28362029 fatcat:bvxenndqkrh77k6fl7juru4alm