WELCOME TO INCLUSIVE EDUCATION!
BUN VENIT EDUCAŢIEI INCLUZIVE!

Cristian RĂDUCANU
2017 Revista de Pedagogie  
Rezumat Acest articol este dedicat problemelor specifice tinerilor de etnie romă care se confruntă în şcolile de stat cu o falsă egalitate a şanselor privind educaţia şi un tip de discriminare pozitivă care nu îi ajută în parcursul şcolar. Alături de argumente de natură istorică, socială, economică sunt exprimate şi argumentele personale ale autorului, formate pe baza unei experienţe îndelungate la catedră în clase mixte de elevi români şi romi. Lucrarea conţine propuneri prin care sunt
more » ... n care sunt promovate activităţi adecvate acestei etnii. La finalul articolului sunt formulate recomandări privind îmbunătăţirea performanţelor tinerilor romi şi a relaţiilor care se stabilesc cu aceşti tineri, pentru asigurarea unui climat şcolar plăcut, echilibrat, relaxat, impregnat de valori culturale înţelese şi acceptate de etnia romă Cuvinte-cheie: educaţie incluzivă, educaţie interculturală, discriminare, curriculum integrat, stil de învăţare, parteneriate şcolare, etnia romă. Abstract This article is dedicated to the specific problems of young Roma who are confronted in schools with a false equality of opportunities in education and a type of positive discrimination which does not help. Starting from the historical, social and economic background of this group, a few personal arguments of the author are expressed, formed on the basis of his long experience in mixed classes of Romanian and Roma pupils. The paper contains a proposal, a few activities applicable to this ethnic group. At the end of the article, the author brings some recommendations for improving the performance of young Roma and the relationship with these youngsters for a pleasant, balanced, relaxed school climate, based on those cultural values understood and accepted by the Roma. Introducere Într-un Eurobarometru dedicat discriminării (numărul 296 din 2008), se atrăgea atenţia asupra problematicii discriminării în UE a etniei romă, reprezentanţii acesteia fiind consideraţi "cei mai nedoriţi vecini" din Europa.
doi:10.26755/revped/2017.1/49 fatcat:6xj4lafyarfehlwpkfx6r4ooo4