O autorima [chapter]

2009 Živjeti na Krivom Putu: Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima  
Rođena je 1970. godine u Zagrebu. Godine 1994. diplomirala je etnologiju i informatologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine zaposlena je na istome fakultetu, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Godine 2006. doktorirala je radom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti, a znanstveno-nastavno zvanje docentice stekla je 2007. godine. Područja njezina užeg znanstvenog interesa su: suvremena hodočašća, procesi posvećivanja, novi oblici
more » ... oblici religioznosti i religijski pokreti te religijski pluralizam. Surađivala je na nekoliko projekata, objavila desetak znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova te sudjelovala na desetak domaćih i međunarodnih skupova. Trenutno razvija znanstveni projekt u Međugorju (Bosna i Hercegovina).
doi:10.17234/9789531753432.20 fatcat:uxdb47uiu5byfhbiks4ifcnayq