ANALIZA WARUNKÓW RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA JEZDNI W SIECI ULIC MIEJSKICH

Leszek Smolarek, Monika Ziemska, Akademia Morska, Gdyni
unpublished
Tematem publikacji jest analiza czasów przejazdu autobusów miejskich podczas wystąpienia awarii w sieci ulic miejskich, w wyniku czego dochodzi do zamknięcia jezdni. Przybliżono również działanie systemu TRISTAR w zakresie nadawania priorytetów dla transportu zbiorowego oraz działanie systemu zbierania i przetwarzania danych odnośnie do czasów przejazdu transportu zbiorowego. Podstawowym zagadnieniem publikacji jest pokazanie, jak za pomocą analizy matematycznej można zamodelować moment, w
more » ... ować moment, w którym występuje odchylenie od normy w sieci drogowej, posiadając dane dotyczące czasów przejazdów autobusów poruszających się po sieci miejskiej z zaimplementowanym inteligentnym systemem sterowania ruchem. Słowa kluczowe: analiza ruchu drogowego, priorytet dla transportu zbiorowego, modelowanie.
fatcat:mvz4twvpjzhzxbe5alvswescxe