OMOGUĆAVANJE OBILJEŽAVANJA ISPRAVAKA U TEKSTU U PROGRAMU ADOBE INDESIGN KORIŠTENJEM SKRIPTNIH TEHNOLOGIJA ENABLING TEXT CORRECTIONS MARKING IN ADOBE INDESIGN BY USING SCRIPTING TECHNOLOGIES

Sanja Brekalo, Klaudio Pap, Nevenka Breslauer
2017 POLYTECHNIC & DESIGN   unpublished
Sažetak Implementiranjem novih mogućnosti u postojeće programe za stolno izdavaštvo moguće je optimizirati procese digitalne grafičke pripreme. Skriptni programi koji izvršavaju izradu prijeloma, pod određenim uvjetima, mogu ubrzati i automatizirati digitalnu grafičku pripremu te smanjiti broj pogrešaka kod formatiranja dokumenta. Skriptnim tehnologijama moguće je izraditi nove modele za rješavanje složenih zadataka grafičke pripreme kojima se unaprjeđuju postupci izrade digitalne grafičke
more » ... eme. U radu je opisana optimizacija standardne pripreme koja uključuje obilježavanje ispravaka nakon lekture. Novi izrađeni model za unapređenje procesa u grafičkoj pripremi ne postoji kao mogućnost u postojećem odabranom programu (Adobe InDesign), pa je bio dodan kako bi se olakšalo odobravanje ispravaka u izrađenoj grafičkoj pripremi. Rad dokazuje da je moguće dodavanjem skriptnih modela u standardne programe grafičke pripreme optimalno rješavati zahtjevne zadatke koji su inače teški za ostvarivanje, te ostvarivati zadatke koji su u tim alatima mogući samo skriptiranjem. Abstract Digital prepress can be optimised by implementing new features to existing programs for desktop publishing.Scripting programs that execute prepress tasks, under certain conditions, can accelerate and automate digital prepress and reduce the number of errors in formatted documents. With scripting technologies new models can be created to solve complex prepress tasks that improve digital prepress. The paper describes the optimization of standard prepress process which includes marking corrections after proofreading. The new model designed to improve processes in prepress is not an option in the current selected program (Adobe InDesign), and it was added to facilitate the approval of corrections. The paper proves that it is possible to optimally solve demanding tasks that are otherwise difficult to establish by adding the scripting model in standard prepress programs, and to achieve tasks that are only possible by scripting. Temeljni je cilj promjena koje se događaju u grafičkoj pripremi, daljnja optimizacija radnih procesa te dodavanje novih mogućnosti u postojeće radne procese. Jedna od mogućnosti dodana u programe grafičke pripreme koja omogućuje smanjenje troškova izrade te automatizira radne procese je i skriptiranje. Poznato je da se određeni zadatci grafičke pripreme mogu rješavati skriptnim tehnologijama. Skriptiranjem se mogu izrađivati kratke skripte koje odrađuju samo jedan zadatak, kompleksne skripte koje obavljaju višestruke zadatke, pa sve do onih koje automatiziraju gotovo cijeli izdavački proces [1].
fatcat:6swwjmroobayxior5gyog67k6i