Оцінювання як функція управління та моніторингу якості вищої освіти України

І. В. Стражнікова, І. В. Єгорова
2021 PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND TEACHING METHODS: INTERNATIONAL EXPERIENCE   unpublished
ОЦІНЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стражнікова І. В. професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Єгорова І. В. доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника м. Івано-Франківськ, Україна Управлінняце планомірний вплив на зміст, структуру і передумови ефективності
more » ... ього процесу з метою теоретичної та практичної підготовки випускників, спеціалістів, які відповідають сучасним вимогам. Керувати освітнім процесом означає створювати оптимальні зовнішні та внутрішні умови для успішного формування особистості, майбутнього фахівця, раціонально використати різноманітні можливості освітнього процесу, його видів і форм. Для реалізації функцій керівництва розв'язують такі основні завдання: підбір, розстановка й оцінювання кадрів, постановка завдань перед виконавцями; аналіз та регулювання соціально-психологічного клімату в колективі; стимулювання продуктивної діяльності підлеглих та їх саморозвиток; створення умов для професійного зростання підлеглих. Освітнє оцінювання -це систематичний опис об'єктів і/або визначення їхньої цінності чи вартості, яке виконує чотири функції: креативну (вдосконалення); підсумкову (вибору і звітності); соціополітичну (мотивації та отримання підтримки громадськості); адміністративну (виявляти владу) [1]. Об'єктом оцінювання може бути будь-хто і будь-що. Типовими об'єктами оцінювання в освітній системі є ті, хто навчається, науковопедагогічний та адміністративний персонал, навчальні плани, директивні матеріали, програми і заклади освіти. Стосовно кожного об'єкта потрібно врахувати чотири величини: його цілі; стратегія і плани; процес впровадження; результати і вплив.
doi:10.30525/978-9934-26-114-5-71 fatcat:ib5irbbxc5cmzhzkgkkuly634y