Προσθήκη στο άρθρο: Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας (ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Θ' (1977-1979), σ. 35-61)

Νικόλαος Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
1986 Deltion of the Christian Archaeological Society  
doi:10.12681/dchae.965 fatcat:ncdmyuzizrh2rgec5scprb6fhu