Reflective Remembrance in the Formation of Self
Рефлексирующее воспоминание в формировании "Я"

Vladimir I. Krasikov
2017 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filosofiya Sotsiologiya Politologiya  
doi:10.17223/1998863x/39/3 fatcat:6tqxnod3eveyxbk3km6o7bmukq