TAKOMILLASHTIRILGAN SHARLI DOLOTA VA OLMOS TISHLI KORONKANING TAJRIBA-SINOVLARIDAGI NATIJALAR TAHLILI

Raxmatova Zuxra Muzaffar Qizi Raxmatova Fotima Muzaffar Qizi
2022 Zenodo  
Jins parchalovchi asbob tanasi ostida, uning har bir aylanishi natijasida shlam zarrachalari ajraladi va ular aylanishlar sonining ortishi bilan ajralgan shlamlar soni kupayib boradi, bunda skvajina tubida hosil bo'lgan shlamni hajmi dolotaning ishchi tanasi va zaboy oralig'idagi hajmga teng bo'ladi, bu holatda esa dolotaning yuvuvchi kanali ajralgan shlam zarrachalarini yuqoriga kutarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak, bu jins parchalovchi asbobning abraziv emirilishini va ajralgan shlamning
more » ... akroran parchalanishini bartaraf etishning asosiy sharti hisoblanadi.
doi:10.5281/zenodo.7468058 fatcat:prgzvearljf3bhpkuhdpimx4wa