"His Master's Work"Otakar Ostrčil as a Promoter of Zdeněk Fibich
"Dílo jeho mistra" - Otakar Ostrčil jako propagátor Zdeňka Fibicha

Markéta Kratochvílová
2021 Musicologica Olomucensia  
doi:10.5507/mo.2021.002 fatcat:7adzzntknvckbop4hndjxb34ai