İnferior konka bülloza

Murat Baykara, Cahit Polat, İsmail Önder Uysal, Erkan Soylu, Salim Yüce, Sertaç Düzer
2013 Cumhuriyet Medical Journal  
Özet İnferior konka bülloza, alt konkanın pnömatizasyonu olup seyrek görülen bir klinik durumdur. Bu yazıda burun tıkanıklığı ve aralıklı baş ağrısı yakınmasıyla başvuran 37 yaşındaki kadın inferior konka bülloza olgusu sunulmuştur. İnferior konka büllozanın semptomatolojisi, tanı ve tedavi stratejileri tartışılmıştır. Alt konka hipertrofisi ayırıcı tanısında inferior konka bülloza akılda tutulmalıdır. Abstract Inferior concha bullosa is defined as the pneumatization of inferior intranasal
more » ... nate and is a rare clinical condition. In this article, a 37-year-old female patient complaining from unilateral nasal stuffiness and intermittent headache is presented. Symptomatology, diagnostic and therapeutic measures for inferior concha bullosa is discussed. In the differential diagnosis of inferior turbinate hypertrophy, inferior concha bullosa should be kept in mind.
doi:10.7197/1305-0028.1073 fatcat:w743rpnhpjefbilb5luocaoc6i