INTEGRATIV TÆNKNING OG PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETODIK

Jan Tønnesvang
2004 Psyke & Logos  
Artiklen fremstiller en integrativ begrebsramme for forståelsen af fænomener (herunder psykiske) i verden. Med basis i en såkaldt holontænkning hævdes det, at ethvert fænomen dels har en inderside og en yderside og dels eksisterer i dets entalsmanifestation og dets flertalssammenhæng med andet. Pointen i forhold til en psykologisk forskningsmetodik er, at alle disse sider og manifestationer må tages i betragtning, hvis man vil forstå psykiske fænomener i deres fulde kompleksitet uden at lave uhensigtsmæssige reduktioner af disse.
doi:10.7146/pl.v25i2.8699 fatcat:l6a2zhyuyvhofjr5pbdbnrmcwy