ROLE OF PLATELET TRANSFUSIONS IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER- 6 MONTHS REPORT
English

Geeta V, Bheeshma Bheeshma, Srilakshmi I, Ramya Ramya, Yashoda Yashoda, . Jijiya Bai
2012 Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences  
doi:10.14260/jemds/23 fatcat:wplr5avmujfclhiqhb3dg6qc3u