Ruchy i stowarzyszenia w Kościele w służbie ekologii

Stanisław Jaromi
2011 Paedagogia Christiana  
Kraków Ruchy i stowarzyszenia w Kościele w służbie ekologii W czasie powstawania Kościoła i jeszcze przez wiele kolejnych lat nie zajmowano się problematyką ekologiczną. Biblia, jako księga wiary, przedstawia historię spotkania Boga i człowieka. Historia ta rozgrywa się w konkretnej przestrzeni, w środowisku życia ludzkiego. Choć więc nie zawiera ona jakiejś etyki odnoszącej się do stworzeń, można w niej znaleźć kilka modelowych relacji człowieka do przyrody. Trudno w tym miejscu dokładnie
more » ... ić, jak biblijne modele wyrażające relację przyroda-człowiek-Bóg kształtowały kolejne pokolenia chrześcijan. Tematy te zostały podjęte w innych tekstach tego tomu. W niniejszym artykule chcę jedynie krótko zaprezentować podstawy teoretyczne zaangażowania katolików w aktywność proekologiczną oraz wybrane przykłady takich działań podejmowane w polskim Kościele.
doi:10.12775/215 fatcat:jpvnk7qdsvfuxiv7fuxn5h5ntu