Prognosis of primary pulmonary hypertention in infant and children
研究 乳幼児ならびに小児原発性肺高血圧症の発生機序と予後

Takeshi Ando, Tetsunosuke Matsukawa, Haruo Miyamura, Hiroshi Kanazawa, Yoshioki Shyoji, Wataru Watanabe, Yoshiro Yamashita, Shyoji Eguchi
1981 Shinzo  
Prognosis of primary pulmonary hypertention in infant and children
doi:10.11281/shinzo1969.13.4_443 fatcat:buoz3llrlnhstklqoxqjeo2pxu