Çarpışma Önlemenin Çok Serbestlik Dereceli Yapı Sistemlerinin Kalıntı Deplasman Oranları Üzerindeki Etkisinin Deprem ve Yapı Karakteristiklerine Bağlı Olarak İncelenmesi

AYŞE RUŞEN DURUCAN
2017 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada, birbirine çok yakın olan yapılar üzerinde, deprem esnasında yapıların çarpışması sonucu, oluşabilecek hasarları azaltmak için önerilen bazı yöntemlerin deprem sonrasında ortaya çıkan kalıntı deplasman miktarları üzerindeki etkileri deprem ve yapı özelliklerine bağlı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında çok serbestlik dereceli kayma binalarının idealize edilmiş modelleri oluşturularak deprem ve yapı özelliklerini parametre olarak kabul eden doğrusal ötesi dinamik analizler
more » ... yapılmıştır. Yapı parametreleri olarak yapıların kütle miktarları ve rijitlikleri ve deprem parametresi olarak ise depremin en büyük yer ivmesinin en büyük yer hızına oranı seçilmiştir. Yapılan analizler sonucunda seçilen parametrelerin ve çarpışma önleme yöntemlerinin yakın konumlanmış yapıların kalıntı deplasman miktarları üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmıştır. ABSTRACT This study is focused on the effect of some pounding mitigation systems, proposed to reduce the damage due to structural pounding, on the residual displacements, which occurs after ground motions, of closely located structures, as a function of ground motion and structural parameters. In scope of the study, idealized models of multi degree of freedom shear buildings were constructed and the ground motion effects were simulated by nonlinear dynamic time history analyses. Amount of structural masses and stiffnesses of structures were used as structural parameters and peak ground acceleration to peak ground velocity ratio was used as ground motion parameter. From the analyses results, effects of pounding mitigation systems and selected structural and ground motion parameters on the residual displacement demands of closely located structures were revealed.
doi:10.17780/ksujes.353601 fatcat:5afyoc6l55fodl5tnli6snlihq