Semàntica i pragmàtica, contingut i context

Joan Gimeno-Simó
2019 Quaderns de Filosofia  
Semàntica i pragmàtica, contingut i context Rebut: . Acceptat: Resum: Aquest article té com a objectiu resumir els punts principals del debat sobre la divisió entre semàntica i pragmàtica. S'hi expliquen les tres principals postures dins la disputa i s'hi proporciona un esquema general per determinar quines teories encaixen a cadascuna d'elles. L'article conclou amb una breu discussió sobre la naturalesa de la noció de contingut i el seu rol al debat. Abstract: The aim of this paper is to
more » ... ize the main lines of the debate about the semantics-pragmatics divide. The three main contenders in the dispute are explained, and a general schema for fitting theories into each of them is provided. This article concludes with a brief discussion on the nature of the notion of content and its role in this debate. Paraules clau: minimisme, contextualisme, relativisme, contingut explícit.
doi:10.7203/qfia.6.2.16055 fatcat:wvct2b4ofrgk3ghdkvwe4uyuuu