АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТРАДИЦІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Олена Кірдан, Олександр Кірдан
2019 Modern engineering and innovative technologies  
У статті обґрунтовано доцільність застосування андрагогічного підходу у професійній підготовці здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Схарактеризовано історіографію освіти дорослих як складника вітчизняно
doi:10.30890/2567-5273.2022-22-02-042 fatcat:zhhtjzjfqrfvrkc3sxbmdp4aem