Gaining social mobility: Polish migrants in Berlin, 1980-2016

Agnieszka Szczepaniak-Kroll
2019 Sprawy Narodowościowe. Seria nowa  
Gaining social mobility: Polish migrants in Berlin, 1980-2016Social mobility can be both horizontal and vertical. The latter is characterised by movement from a lower social class to a higher one, and with it a change in social status. Upward social mobility appears in different guises; it can pertain to education, occupation, cultural capital, income etc. Until recently, the phenomenon of upward social mobility concerned a small number of emigrant Poles, with "migrants of success" composing
more » ... y a small minority of a much larger number of Polish migrants in previous years. The accession of Poland to the European Union in 2004, and then to Schengen Zone in 2007, opened new opportunities. This article (based on my ethnological fieldwork) presents different ways that Poles who emigrated to Berlin between 1980 and 2016 managed to enact upward social mobility and the changing characteristics of this migration pattern. Zdobywanie mobilności społecznej: migranci z Polski w Berlinie w latach 1980-2016Awans jest jednym z dwóch rodzajów ruchliwości społecznej pionowej, przejściem z niższej warstwy społecznej do wyższej, powiązanym ze zmianą statusu. Następuje różnymi drogami, wiąże się z wykształceniem, wykonywanym zawodem, prestiżem, dochodami, itd. Jeszcze do niedawna zjawisko to rzadko dotyczyło Polaków udających się na emigrację, "migrantów sukcesu" było niewielu. Nowe możliwości otworzyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (w 2004 r.), a następnie wejście do strefy Schengen (w 2007 r.). Artykuł (oparty o własne badania jakościowe) przedstawia drogi do awansu społecznego migrantów z lat 1980-2016, na tle zmieniających się uwarunkowań.
doi:10.11649/sn.1963 fatcat:6xph7ahoora6ln4a5u27ngdm2q