Animal Contact and Rabies Prophylaxis Experience: Evaluation of 625 Pediatric Cases
Hayvan Teması ve Kuduz Profilaksi Deneyimleri: 625 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi

Tuğçe Tural Kara
2020 Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection  
Öz Giriş: Kuduz, memelileri enfekte eden ve ölümcül olabilen zoonotik bir hastalıktır. Tüm dünyada çok sayıda insan kuduz riskine sahip hayvanlar tarafından ısırılmaktadır. Ancak hayvanların aşılanması, temas öncesi ve temas sonrası profilaksi önlemleri ile hastalıktan korunmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, kuduz şüpheli teması nedeniyle hastanemize başvurmuş çocuk hastaların klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
doi:10.5578/ced.202004 fatcat:iomtklwhizachpxxhf7eld5zgy