Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу

В.П. Деденок, Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Ю.В. Рєзников, О.Ю. Чернявський
2017 Системи обробки інформації  
1 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків 2 Факультет військової підготовки національного технічного університету "ХПІ", Харків ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО СИНТЕЗУ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ ВИРІШАЛЬНИХ ПРАВИЛ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ НА ФОНІ ЗАВАД З НЕВІДОМИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ Узагальнено і розгорнуто ідеї інформаційного підходу до синтезу вирішальних правил виявлення й оцінювання параметрів сигналів на фоні адитивних завад з невідомим
more » ... ом розподілу. Введені нові базові теоретичні поняття та на їх основі сформовані підходи до синтезу непараметричних вирішальних правил оцінювання дискретних і безперервних параметрів спостережень. Доведено, що запропоновані алгоритми виявлення й оцінювання параметрів сигналів для класу ґауссових і широкого класу неґауссових завад, щільність розподілу яких може бути представлена полігаусовими моделями, повністю еквівалентні оптимальним за критерієм максимальної правдоподібності параметричним алгоритмам. Ключові слова: статистика відношення інформативності спостережень, принцип максимуму інформативності спостережень, непараметрична невизначеність, інформаційні міри, інформаційні статистики, асимптотично оптимальний алгоритм виявлення сигналу, оцінка інформації по Фішеру.
doi:10.30748/soi.2017.151.01 fatcat:vknl7574zja2lihsbwjknqvjua