Evliliği Kolaylaştırmak: Geç Dönem Osmanlı'da İzdivaç İlanları

Fatma TUNÇ YAŞAR
2019 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and confirmed to include no plagiarism.
doi:10.15869/itobiad.616821 fatcat:ds5lxrgp65cy7g26sdsrm33evm