FUTBOL TAKIMLARINDA ARMA, LOGO VE MASKOT KULLANIMI

Gülten İMAMOĞLU
2019 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada futbol kulüplerinin arma, logo ve maskot kullanım durumları ve yansımalarının araştırılması amaçlanmıştır. Literatür taraması yapılmıştır. Futbol kulüpleri arma, logo ve maskot kullanımı ile gücünü ve etki alanını daha yükseltmek istemektedirler. Futbolda görsel kimliği öne çıkaran en etkili öğeler kulüp armaları, logolar ve maskotlar olarak görülür. Bunlar aynı zamanda simgesel değer içerirler. Kulüp arma, logo ve maskotları çeşitli özgün çizim, tasvir ve renkler barındırdılar.
more » ... Estetik şekilleri yanında kulüplerin geçmişlerini de yansıtabilirler. Bunlar görsel zihinsel ve hafızada etki uyandırırdılar. Kulüplerin arma, logo ve maskotları genel itibari ile hayvan figürlerinden seçilmiştir. Sonuç: Spor kulüplerince kullanılan Logo ve amblem kulübün kısa kimliğini ifade ederler. Maskotlar; zengin görüntü ve renk bileşenleri ile insanların dikkatini çeker ve hatırlanma oranını artırırlar. Futbol kulüplerince kullanılan arma, logo ve maskotların bazıları benzer iken bazıları da çok farklılık gösterirler. Arma, logo ve maskotları Dünyanın seçkin futbol kulüplerinin etkili olarak kullandıkları görülmüştür. Türkiye de arma, logo ve maskot konusunda futbol kulüplerinin ülkesel, bölgesel, yöresel ve sosyo-kültürel özellikleri dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmaları önerilir. Abstract In this study, it is aimed to investigate, emblem, logo and mascot usage of football clubs and the reflections. Literature was searched. Football clubs want to increase their strength and influence with the use of emblems, logos and mascots. The most effective elements that emphasize visual identity in football are seen as club badges, logos and mascots. They also contain symbolic value. Club emblems, logos and mascots housed a variety of original drawings, depictions and colors. They can reflect the past of clubs as well as aesthetic forms. They would have an effect on visual mental and memory. The emblems, logos and mascots of the clubs are generally chosen from animal figures. Conclusion: Logo and emblem used by sports clubs express the short identity of the club. Mascots; they attract people's attention with their rich image and color components and increase the rate of remembering. Some of the emblems, logos and mascots used by football clubs are similar, while others differ greatly. It has been seen that the world's elite football clubs use the emblems, logos and mascots effectively. Turkey also emblem, logo and mascot in national football clubs, regional, taking into account regional and socio-cultural characteristics are advised to new regulations.
doi:10.17719/jisr.2019.3602 fatcat:q7234qx5wjbrjfplbnu6qj5i6e