Mystery as a Philosophical Term

Predrag Finci
2018 Filozofska Istraživanja  
Sažetak U ovom eseju nastojim pokazati da misterij treba razlikovati od mističnog. Misterij je kao pojam prisutan posebno u filozofiji Gabriela Marcela, ali može biti prepoznat i u djelima drugih filozofa (Plotina, Leibniza, Kanta, Bergsona, Wittgensteina). Misterij u filozofiji treba biti shvaćen kao ono što je zadato mišljenju, kao ono što u jeziku tek treba biti artikulirano i osvijetljeno filozofskom refleksijom, pa je u tom smislu misterij ono što je izazov samom filozofiranju. Ključne
more » ... či misterij, mistično, jezik, problem, spoznaja, refleksija Mističko je događaj bića. Mistično -događaj u stvarnosti. Misterij je događaj mišljenja. Abstract What I am trying to achieve in this essay is to demonstrate that mystery should be distinguished from mysticism. Mystery as a notion is present in the philosophy of Gabriel Marcel but it can be found in the works of other philosophers (Plotinus, Leibniz, Kant, Bergson, and Wittgenstein). Mystery in philosophy should be understood as that which is given to reflection, as something that still has to be articulated in language and illuminated by philosophical reflection, thus mystery in this sense is what a challenge to philosophising itself is.
doi:10.21464/fi37403 fatcat:pedob2lforekdb5kfdrejofq6q