Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.). Antroponimia e lexicografía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 2017. 334 pp

Eduardo Louredo Rodríguez
2020 Estudos de Linguistica Galega  
doi:10.15304/elg.12.6933 fatcat:2bwvstqxibdqpowr5zkfbs5nqa