STRATEGIE INNOWACJI A ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE — WYNIKI BADAŃ

Paweł Mielcarek
2018 Przegląd Organizacji  
W warunkach turbulentnego i nieciągłego otoczenia jedną z możliwości przetrwania organizacji jest tworzenie innowacji w oparciu o rozwój zdolności dynamicznych pozwalających na adaptację do zmian zachodzących w otoczeniu. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i przedstawienie zależności między wariantem stosowanej strategii innowacji a konfiguracją kompetencji składających się na zdolności dynamiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Na potrzeby realizacji celu głównego wydzielono
more » ... wariantów strategii innowacji. Następnie na podstawie przeglądu literatury wskazano dziewięć zdolności dynamicznych. W rezultacie możliwe było przedstawienie zależności między wybranymi wariantami strategii innowacji, konfiguracją zdolności dynamicznych oraz liczbą opracowanych innowacji. Analizę przeprowadzono na próbie 92 podmiotów średniej i dużej wielkości, zaliczanych do grupy polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
doi:10.33141/po.2018.01.02 fatcat:2d23mg2sxbcjbltxtl55uns6oi