Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang [book]

Johan Sidenvall
2015 unpublished
ii Mönstret på duken, som pryder omslaget, påminner mig om att forska är att försöka upptäcka mönster. Mönstret på duken påminner mig också om att forskning är ett ofullständigt sätt att spegla en komplex verklighet. Konstnär och fotograf Aron Sidenvall. Att lära sig resonera -om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang Copyright © Johan Sidenvall Linköpings universitet Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier 601 74 Norrköping Denna licentiatavhandling ingår även i serien:
more » ... Studies in Science and Technology Education, No 86 Nationella forskarskolan i Naturvetenskapernas, Matematikens och Teknikens didaktik, FontD, http://www.isv.liu.se/fontd, tillhör Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier (ISV) och Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) vid Linköpings universitet. FontD är ett nätverk av följande medverkande lärosäten: Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och universiteten i Umeå, Karlstad, Linköping (värd), Göteborg och Lund samt högskolorna i Malmö, Kristianstad, Halmstad och Gävle. FontD publicerar skriftserien Studies in Science and Technology Education, ISSN 1652-5051. Tryckt av LiU-Tryck, Linköping 2015
doi:10.3384/lic.diva-117759 fatcat:xdesvntvf5crbmey2xfy2opiny