A flowchart strategy for children with leukemia during COVID-19: a non-designated hospital's experience [post]

Hongbo Chen, Hui Li, Yining Qiu, Zhujun Wang, Hui Yu, jiawei xu, Yun Peng, Xia Wan, Bingyu Zhang, Tiantian Song, Fen Zhou, Runming Jin (+1 others)
2020 unpublished
doi:10.22541/au.158990737.70211874 fatcat:fvqajfwc6nezpaerimtbmlhhn4