Posleratni bildungsroman jedne generacije kao vrhunsko delo jugoslovenske popularne televizijske estetike – TV serija Grlom u jagode

Fakultet Za Kulturu I Medije, Beograd
2018 Issues in Ethnology and Anthropology   unpublished
Posleratni bildungsroman jedne generacije kao vrhunsko delo jugoslovenske popularne televizijske estetike-TV serija Grlom u jagode * Apstrakt: Cilj ovog rada je da ukaže na potrebu revitalizovanja TV estetike budući da je za tradiciju televizijskog stvaralaštva kod nas, dugu sada već šest decenija, važno utvrđivati koja su televizijska dela vredna, manje vredna ili možda nevredna prema kri-terijumima klasične kao i popularne TV estetike. Da bi se to utvrdilo u slučaju TV serije Grlom u jagode,
more » ... orišćen je interdisciplinarni pristup i tri vrste analiza koje obogaćuju i proširuju horizonte estetičkih promišljanja pokazujući zašto se ova serija u dosadaš-njem televizijskom nasleđu može smatrati vrhunskim delom jugoslovenske popularne TV estetike.
fatcat:uxb4wpvyazbljal7247mfpneja