ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ І НОРМАТИВНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ КРИЗИ СУСПІЛЬНИХ НОРМ TYPOLOGY OF PERSONALITY AND NORMATIVE CULTURE IN THE CONDITIONS OF CRISIS OF PUBLIC NORMS

Gubenko
unpublished
Певні суспільно-історичні обставини формують людину, яка шукає свободи не у виконанні закону, а в його порушенні. В цих умовах виникають кілька соціально-психологічних типів особистості, що характеризуються поведінковими реакціями, які знаходяться в конфлікті з нормою. Одну з класифікацій таких девіантних соціальних реакцій запропонував Роберт Мертон, який поклав в її основу поняття аномії. Цьому поняттю надається велике значення в сучасній соціології та соціальній психології. В перекладі з
more » ... . В перекладі з давньогрецької мови «anomos» означає «беззаконний», «такий, що поза нормою», «некерований». В суспільні науки цей термін ввів французький соціолог Еміль Дюркгейм (1858-1917). Аномія-це такий стан суспільства, в якому значна частина громадян, знаючі про існування моральних і соціальних норм і законів, ставиться до них байдуже або негативно. Аномія описує порушення соціально-культурної інтеграції з причини відсутності чітко встановлених соціальних і культурних норм. Соціальна інтеграція існує, коли члени суспільства надають важливе значення його нормам і керуються ними у своєму житті. Аномія виникає, коли індивіди більше не бажають слідувати загальним нормам. Аналіз досліджень та публікацій.
fatcat:stojsjqtejdpxl6vffjypnr4gm