An operated case of large cell carcinoma of lung with metastasis to jejunum
小腸転移を伴った肺大細胞癌の1手術例

Takashi OGATA, Kazuo OKUMOTO, Syoichiro FUJISHIMA, Shigemi HACHINOHE, Seijiro MARUBASHI, Mototsugu SAKURAMOTO, Masaru ODASHIMA, Keitaro INAZAWA
1999 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.96.70 fatcat:5472im4k5vgjxgg7vk3ll7it2i