Interleukin-18 gene 105A/C genetic polymorphism is associated with the susceptibility of Kawasaki disease

Shih-Yin Chen, Lei Wan, Yu-Chuen Huang, Jim Jinn-Chyuan Sheu, Yu-Ching Lan, Chih-Ho Lai, Cheng-Wen Lin, Jeng Sheng Chang, Yuhsin Tsai, Shih-Ping Liu, Ying-Ju Lin, Fuu-Jen Tsai
2009 Journal of clinical laboratory analysis (Print)  
doi:10.1002/jcla.20292 pmid:19288449 fatcat:cavhpuc45veptardconbrxnxpq