Kazneno djelo sprječavanja dokazivanja

Damir Juras, Željko Gulišija
2021 Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku  
Propisivanje kaznenog djela sprječavanja dokazivanja u čl. 306. Kaznenog zakona ima za cilj moguće počinitelje odvratiti od radnji sprječavanja dokazivanja odnosno kazniti radi sprječavanja i otežavanja dokazivanja u sudskim i drugim postupcima jer se takvim radnjama otežava i usporava donošenje pravilne i pravovremene odluke. Ovo kazneno djelo ima tri oblika. Prvim oblikom kažnjava se svaka osoba koja prema pretpostavljenom svjedoku, svjedoku ili vještaku u nekom službenom postupku uporabi
more » ... , prijetnju ili drugi oblik prisile, ili nudi, obeća ili dade dar ili kakvu drugu korist, s ciljem da ga navede na davanje lažnog iskaza ili da spriječi ili oteža dokazivanje. Drugi oblik čini se skrivanjem, oštećenjem ili uništenjem predmeta ili isprave koji služe dokazivanju ili krivotvorenjem dokaza u postupku pred nadležnim tijelom ili predočenjem krivotvorine kao dokaza u postupku. Ovaj oblik djela može se počiniti samo u postupku pred sudom, a ne prije nego je postupak započet. Treći oblik čini tko ukloni, uništi, pomakne granični kamen, zemljomjerski znak ili drugi znak o vlasništvu ili lažno postavi takav znak. Ovo djelo može počiniti svaka osoba. Zakon za sva tri oblika djela navodi "s ciljem" iz čega proizlazi da se djelo može počiniti samo s izravnom namjerom.
doi:10.51650/ezrvs.15.3-4.10 fatcat:bueul6puk5fpjns6mkvfaujj6i