OPTYMALIZACJA GEOMETRII GŁOWICY TNĄCEJ OBRABIARKI WATER-JET Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Maciej Szczepanik
2014 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Streszczenie. W artykule przedstawiono proces optymalizacji postaci geometrycznej głowicy tnącej obrabiarki water-jet z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Workbench. Celem badań było sprawdzenie jaki wpływ mają zmiany poszczególnych wymiarów na zmianę parametrów przepływu strugi wodno-ściernej. Analiza statystyczna wyników pozwoli ograniczyć stopień skomplikowania modelu w późniejszych badaniach zbiorczych poprzez pominięcie nieistotnych parametrów. Słowa kluczowe: Optymalizacja, MES, obróbka
more » ... acja, MES, obróbka wodno-ścierna, parametry geometryczne Abstract. The article presents optimization process of water-jet cutting head geometry using ANSYS Workbench software. The aim of study was to examine influence of specific dimensions on output abrasive stream flow parameters. Statistical analysis of the results will help to reduce the complexity of the model in the later studies by omitting irrelevant parameters.
doi:10.5604/20830157.1109376 fatcat:ywocio53bffthg6y55gqhfrvai