No s'han de fer ni aguaits ni camins dubtosos en la mar : obrint nous camins , la tasca del prof. Hauf quant a Ausiàs March

Vicent Martines
2012 Revista de lenguas y literaturas catalana gallega y vasca  
El Prof. Hauf ens ha fet, ens fa i farà que els valencians i, en general tots els que esmercem temps -un dels béns més preuats de l'existència-a l'estudi de la Literatura, la Llengua i la cultura de la Corona d'Aragó siguem conscients de 1'immens valor de la nostra història, tal i com, d'altra banda, es constata de manera ben clara a l'ingent volum documental que es conserva als arxius i biblioteques de l'àmbit de l'antic Regne de València, de la Corona d'Aragó i d'altres països europeus,
more » ... palment, així com de la resta del món. Una vegada, ja fa qualque any, vaig escoltar, en un café després d'una densa sessió del simposi internacional celebrat a la Seu Universitària de la Nucia (UA) sobre Curial e Güelfa, dirigit pel Prof. Ferrando, 1 que el Prof. Albert Hauf -que hi participà amb una ponència molt ben encertada-deia, a propòsit d'una manera de «fer Filologia» que no atén als textos, que només en fa glossa i que, de fet, comporta que hi haja edicions que passen per ser criticofilològiques i que, al remat, manipulen els textos i en canvien el lèxic, la morfosintaxi..., que «No s'han de fer ni aguaits ni camins dubtosos en la mar».
doi:10.5944/rllcgv.vol.17.2012.6047 fatcat:cojr3nd6sra2npixysrfm7or3y