СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИШІ Харківський національний медичний університет SOCIOLOGICAL SURVEY AS A TECHOLOGY OF PERFECTION OF EDUCATIONAL PROCESS IN UNIVERSITIES

O Maruschenko, D Percev, Y Sida
unpublished
Сьогодні навчально-виховний процес у вищій школі потребує постійного вдосконалення, оскільки, будучи часткою сучасного суспільства, в якому відбувається зміна пріоритетів і соціальних цінностей, він є основним агентом соціалізації сучасної молоді. Важливою складовою удосконалення навчально-виховного процесу в системі сучасної вищої освіти є проведення соціологічних моніторингів і досліджень задля вивчення точок зору безпосередніх учасників навчально-виховного процесу, а саме-студентів та
more » ... студентів та викладачів. Основне призначення цих досліджень полягає у виявленні важливих проблем, що стосуються того чи іншого аспекту життєдіяльності вишу. Іноді результати соціологічних досліджень несуть справжні відкриття, які спростовують певні стереотипні судження, що були сформовані на протязі десятиріч, відображаючи нову соціальну реальність. Постійне проведення соціологічних досліджень та моніторингів у Харківському національному медичному університеті дає змогу не тільки удосконалити навчально-виховний процес, але й дозволяє прогнозувати розвиток процесу освіти у ньому. Now day's educational process in higher school requires of permanent perfection. Course its part of modern society, where priorities and social values are changed and the basic agent of socialization of modern youth. The most important of procedure of perfection of educational process in the system of higher school is survey and sociological. The process of study of points of students and professors helps to know the basic issues of university. Sometimes the results of surveys discover new points of view, disproved the definite stereotypes, and formed during decades. Also this process represents new social reality. The permanent process of surveys and sociological researches in the Kharkiv National Medical University gives the opportunity not only to perfect educational process , but also its allows to forecast the process of its development.
fatcat:2tw6zqddyvap7a6kchwrap5p2e