A Study of Some Leading Organ Transplant Models in Health Care Systems

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Organ yetmezlikli hastalarda en etkili tedavi yöntemi organ naklidir. Organ nakli olmayı bekleyen çok sayıda hasta olmasına rağmen, organ temininde yaşanan yetersizlikler dünya genelinde kronikleşen bir sağlık sorunudur. Organ teminine çözüm bulmak amacıyla ülkeler sağlık sistemlerinde düzenlemeler yapmış ve bunun sonucunda bazı organ nakli modelleri oluşmuştur. Bu çalışma ile İspanya, ABD, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye'de uygulanmakta olan bazı organ nakli modelleri incelenecektir.
more » ... ar Kelimeler Organ; Organ Nakli; Organ Nakli Modelleri; Sağlık Sistemleri Abstract The most effective treatment method for patients with organ failure is an organ transplant. Although numerous patients are waiting to get organ transplants, the inadequacy in the supply of organs has become a chronic health problem around the whole world. Countries have made various regulations in their health systems that increase the supply of organs and, as a result, various organ transplantation models have been established. Organ transplantation models applied in Spain, the USA, the European Union, Iran, and Turkey have been examined in this study.
doi:10.4328/jcam.4497 fatcat:wzazq3ahmbah5bjun4y6zp73u4