Llengua i espiritualitat en la Vita Christi d'Isabel de Villena

Antoni Ferrando Francés
2015 Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna  
doi:10.7203/scripta.6.7838 fatcat:kbaekjfsbfafxbnqexingux4zm