Nemzetközi együttműködés a változó világgazdaságban Magas István – Kutasi Gábor (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2010

Nóra Elek
2011 Competitio  
Nemzetközi együttműködés a változó világgazdaságban Magas István -Kutasi Gábor (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás -vállalati nemzet köziesedés -regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2010, 358 oldal. A szerkesztők és az általuk felkért szerzők munkáját dicséri a kellemes külsejű tanulmánykötet, amellyel a kutatók tiszteletüket fejezik ki Simai Mihály professzornak nyolcvanadik születésnapja alkalmából. A kötet a
more » ... kalmából. A kötet a változó világgazdaság alapvető és aktuális kérdéseit feszegeti. Bár az egyik legfontosabb változást az ezredforduló után a 2007-ben kibontakozó világgazdasági válság hozta, az olvasó a válság egyes hatásain túl annak részletes elemzését nem fogja megtalálni ebben a könyvben. Az ünnepelt köszöntése mellett azonban a cél nem is ez, hanem hogy képet kapjunk a világgazdaságban zajló folyamatokról. Ehhez a vezérfonalat Simai Mihály akadémikus fő kutatási irányai jelentik. A tanulmányok elolvasása előtt Mészáros Tamás rektori köszöntőjén, illetve Blahó András és Magas István szemüvegén keresztül bepillantást nyerhetünk Simai professzor eddigi, rendkívül gazdag és tevékeny életútjába. Kiderül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének emeritus professzora mind hazai, mind nemzetközi szinten kiválóan megállta a helyét, attól függetlenül, hogy szakértői, tanácsadói, oktatói vagy tudományos jellegű feladatról volt-e szó. Az Előszóban a szerkesztők felvezetik a három fő témakört, amelyeknek címe: A világgazdaság fejlődése és a globális kormányzás (9 tanulmány), Vállalati nemzetköziesedés és tőkeáramlás (4 tanulmány), valamint Regionális és nemzetgazdasági fejlődés (9 tanulmány). Ezt követően az egyes részeken belül található cikkekről is olvashatunk néhány szót. A jelenleg is tartó világgazdasági válság és kezelési módszereinek részletes elemzése, a válság egyedi voltának megállapítása még kutatás tárgyát képezi. A világgazdaság fejlődése és a globális kormányzás című rész első tanulmánya A társadalom szerkezete. A világmodell. Vitányi Iván szociológus munkája Simai Mihály világgazdaságról írt könyvének 1 utolsó, világtársadalomról szóló fejezetének -elsősorban a szociológia szemszögéből való - Elek Nóra egyetemi tanársegéd a Debreceni Egyetem Közgazdaság és Gazdaságtudományi Karán és doktorandusz az Egyetem doktori iskolájában, email: nora.elek@econ.unideb.hu.
doi:10.21845/comp/2011/1/12 fatcat:fnzwqp43jvgz3plyn7tol2skby