Η ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση μετά το 1990:

Αναστασία Νικολάου Μπλουχουτζή
2009
Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της σημασίας των εμβασμάτων στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες και συγκεκριμένα σε τρεις χώρες των Βαλκανίων που στηρίχτηκαν για πολλά χρόνια στις ροές χρημάτων που έμπαιναν στη χώρα. Τα εμβάσματα, ως ακόλουθο της μετανάστευσης, επηρεάζονται και επηρεάζουν αντίστοιχους τομείς με αυτή. Η έρευνα κάνει μία σύντομη αναδρομή στο μεταναστευτικό φαινόμενο στην εξεταζόμενη περιοχή, τα αίτια και τις συνέπειες του, ενώ στη συνέχεια εισέρχεται στη θεωρητική τεκμηρίωση του ρόλου
more » ... των εμβασμάτων. Εξετάζονται έρευνες που αφορούν τους λόγους που στρέφουν το μετανάστη στην απόφαση αποστολής χρημάτων στην πατρίδα του και άλλες που αναζητούν τα συνεπακόλουθα μιας τέτοιας κίνησης, μικροοικονομικά και μακροοικονομικά, για το σύνολο της κοινωνίας. Οι τρεις χώρες ωστόσο αποτελούν επίσης αντικείμενο οικονομετρικής μελέτης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στους τομείς της κατανάλωσης, των εισαγωγών, των επενδύσεων και, σε πειραματικό στάδιο, της ανάπτυξης, πάντα με σημείο αναφοράς τα εμβάσματα, με στόχο την περιγραφή της εικόνας που λαμβάνουν αυτές οι ροές και της σύγκρισης της μεταξύ των διαφορετικών δομών που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε χώρα. Τα συμπεράσματα φανερώνουν έντονη επιρροή κυρίως στο τομέα των εισαγωγών των τριών κρατών χωρίς να αμφισβητείται η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση τόσο της καταναλωτικής, όσο και της επενδυτικής συμπεριφοράς των πολιτών. Ωστόσο, πιο διεξοδική έρευνα, η οποία σε κάποια σημεία φαίνεται πως απαιτείται αλλά ξεπερνάει το σκοπό αυτής της μελέτης, καθώς και η εξέταση επιμέρους πτυχών των οικονομικών φαινομένων θα αποτελούσε αντικείμενο μελλοντικών συγγραμμάτων
doi:10.26262/heal.auth.ir.114077 fatcat:njqyneirvjdaba4okq6prmro44